Karkotetut siirtolaiset

Joka vuosi Euroopan unionin jäsenmaista häädetään noin 160 000 ihmistä. He ovat naisia, miehiä, lapsia. Työntekijöitä, opiskelijoita, turvan hakijoita. Jonkun naapureita, pelokkaita, rohkeita, rakastavaisia. Tavallisia ihmisiä. He eivät haluaisi lähteä, mutta he eivät saaneet oleskelulupaa. Ilman sitä tänne ei voi jäädä.

Viranomaisilla on ulkomaalaisen maastapoistamiselle kaksi nimitystä. Jos henkilöllä on aikaisemmin ollut oleskelulupa, viranomaiset puhuvat karkotuksesta. Jos ihmisellä ei ole missään vaiheessa ollut oleskelulupaa, viranomaiset käyttävät sanaa käännytys. 
Käytännössä kyse on samasta asiasta eli ihmisen pakkohäätämisestä. Tällä sivustolla ja työryhmän tapahtumissa kutsumme kaikkia maastapoistamisia karkotuksiksi. 

Tämän sivuston takana on journalistien, tutkijoiden ja taiteilijoiden muodostama työryhmä, joka yhdessä avaa vähän tunnettua ilmiötä.

Syyskuussa 2016 tapahtuu paljon: ensin julkistamme tietokirjan ja avaamme 
näyttelyn Helsingin HAM-Kulmassa. Tieteiden Talossa järjestämme kaksipäiväisen seminaarin, Kansallisteatterin Lavaklubilla teemaklubin ja pian tarkentuvassa paikassa työpajoja. Alkuvuodesta 2017 on dokumentaristisen näytelmän vuoro.

Tervetuloa tapahtumiimme!

*************

Deported migrants
 

Every year, some 160,000 people are deported from European Union member states. They are women, men, children. Working people, students, seekers of a refuge. Someone’s neighbours, fearful people, brave people, lovers. Ordinary people. They don’t want to leave, but they weren’t granted residence permits. They can’t stay here without one.

The authorities have various terms for removing a foreigner from the country. If the person has previously held a residence permit, they talk about deportation. If the person has not held a residence permit at any stage, the authorities use the terms ‘refusal’ or ‘returning’. 
In reality, they all amount to the same thing, the forcible expulsion of a person. On this website and at the working group’s events we call all removals from the country ‘deportations’. 
This website was produced by a working group of journalists, researchers and artists who have joined forces to throw light on this little-known phenomenon.
A great deal is happening in September 2016: first, we launch a book and open an exhibition at HAM Corner in Helsinki. We are organising a two-day seminar at the House of Science and Letters [Tieteiden talo], a theme club at the Finnish National Theatre Club Scene [Kansallisteatterin Lavaklubi], and workshops at a venue to be announced shortly. Early 2017 will see the premiere of a documentaristic play.

Welcome to our events!